Över 40 år i byggnadsbranschen!

Byggnads Nynäs Ab grundades 1972 och har sedan dess bedrivit kvalitetsinriktad byggnadsverksamhet i Jakobstad med omnejd.

Vi erbjuder en heltäckande service inom byggnadsbranschen. Vi utför del-, total- och KVR-entreprenader, grynderverksamhet och räkningsarbete. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda totallösning allt från planering till förverkligande. Vår långa erfarenhet och vår yrkeskunniga personal garanterar kvaliteten i vår verksamhet.

Välkommen till Byggnads Ab Nynäs

Byggverksamhet

Vi bygger skolor, offentliga byggnader, industrihallar, våningshus och även mindre hus och hallar. När vi erbjuds attraktiva bra tomter så gör vi även nybyggnationer av bostäder i egen regi, sk. grynderverksamhet.

Renovering och sanering

Allt större del av vår verksamhet består av renoveringar, saneringar och utbyggnader. Rörsaneringar av fastigheter har blivit lite av en specialitet.

Helhetslösningar

Fastän vi inte själva utför hela arbetet kan vi med fördel ta hand om helheten på bygget. Vi anlitar och övervakar underleverantörer och levererar en helhetslösning till dig som kund.