top of page
Byggnads Nynäs logo

Byggnads Nynäs Ab grundades 1972 och har sedan dess bedrivit kvalitetsinriktad byggnadsverksamhet i Jakobstad med omnejd. Vi erbjuder en heltäckande service inom byggnadsbranschen.

 

Vi utför del-, total- och KVR-entreprenader, grynderverksamhet och räkningsarbete. Tillsammans med våra samarbetspartners kan vi erbjuda totallösning allt från planering till förverkligande. Vår långa erfarenhet och vår yrkeskunniga personal kan garantera kvaliteten i all vår verksamhet.

nynäs första-22.jpg

VI PÅ NYNÄS

Vi bygger alltid enligt givna föreskrifter och lagar. Vår personal erhåller utbildning i både nya tekniker och framförallt i säkerhet. Vårt mål är att byggarbetsplatsen alltid, i mån av möjlighet, skall vara städad och att allt byggavfall hanteras på, för miljön, bästa möjliga sätt. Vi gör allt för att uppfylla ingågna avtal och uppgjorda leveranstider.

Rune Nynäs
Verkställande direktör
Tel. 050 5111 358
rune.nynas(at)byggnadsnynas.fi

Camilla Jungell
Kontorsansvarig
Tel. 050 581 4951
camilla.jungell(at)byggnadsnynas.fi

Magnus Storbacka
Arbetsledare
Tel. 050 302 4349
magnus.storbacka(at)byggnadsnynas.fi

bottom of page