Byggverksamhet

Vi bygger, du bestämmer vad

Vi är inte rädd för utmaningar. Allt från mindre projekt som sträcker sig över några veckor till större fleråriga projekt är intressanta. Vi bygger alltid efter givna lagar och normer, vår personal är välutbildad inom de senaste byggteknikerna och behärskar säkerhets- och miljöfrågor enligt senaste direktiv.

När vi hittar en lämplig tomt bygger vi gärna våningshus med lägenheter och affärslokaler. Genom åren har vår grynderverksamhet resulterat i ett tiotal våningshus i nejden.

För mer information om vår byggverksamhet, kontakta oss.