Bab De La Gardiegatan

Bab De La Gardiegatan

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

2015
Sanering av avlopps- och bruksvattenledningar