Referenser

Referenser

Ort: 

Larsmo

Färdigställt: 

2020
Radhus

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

2020
Lagerhall

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

2020
Mottagningscentral o. servicehus

Ort: 

Jeppo

Färdigställt: 

2020
Kök + matsal

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

2019
Rörsanering

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

2019
Rörsanering

Ort: 

Bennäs

Färdigställt: 

2019
Tillbyggnad och renovering

Ort: 

Kållby

Färdigställt: 

2018
Industrihall

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

2018
Rörsanering

Ort: 

Nykarleby

Färdigställt: 

2018
Rörsanering

Ort: 

Lillby

Färdigställt: 

2017

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

2016
Rörsanering

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

2015
Tillbyggnad

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

2015
Sanering av badrum

Ort: 

Nykarleby

Färdigställt: 

2015
Sanering av badrum mm

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

2015
Rörsanering

Ort: 

Esse

Färdigställt: 

2015
Tillbyggnad av produktionshall

Ort: 

Nykarleby

Färdigställt: 

2015
Nybyggnad av hall

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

2015
Sanering av avlopps- och bruksvattenledningar

Ort: 

Larsmo

Färdigställt: 

2014

Sidor