Nordea, omändring

Nordea, omändring

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

1989