Fastighets Ab Strengberg

Fastighets Ab Strengberg

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

2010
Tillbyggnad, sanering