Fastighets Ab Castrénsgatan 5 A o B

Fastighets Ab Castrénsgatan 5 A o B

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

1998
Grundrenovering