Bostads Ab Masken

Bostads Ab Masken

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

2007
Sanering E-trappan