Biograf Grand

Biograf Grand

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

2004
Fasadrenovering