Bab Herrholmsgatan 6

Bab Herrholmsgatan 6

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

2013
Rör- och badrumssanering