Bab Herrholmsgatan 4

Bab Herrholmsgatan 4

Ort: 

Jakobstad

Färdigställt: 

2013
Rör- och badrumssanering