Kokonaisratkaisut

Me hoidamme kaiken!

Suuremmissa rakennuskohteissa otamme mielellämme kokonaisvastuun projektista.

Kokonaisratkaisu sisältää mm.:

  • suunnittelun
  • kustannusseurannan
  • dokumentoinnin
  • alihankkijoiden hankinnan
  • työnjohdon ja valvonnan
  • raportoinnin

Tärkein tehtävämme on tietysti saattaa rakennusprojektin loppuun sovitun aikataulun, laatuvaatimusten ja kustannusarvion mukaisesti.